Kostpolicy i skolan kan bidra till bättre matvanor

Lyssna

Barn i Sverige får ungefär en tredjedel av det dagliga energi- och näringsbehovet från måltider i skolan. Kostpolicy i skolan, som till exempel hälsosamt utbud i skolkafeterian och riktlinjer för skolmåltider, kan ha positiv inverkan på barnens matvanor, inte bara i skolan utan även utanför. Skolan har därmed potential att bidra till hälsosamma och hållbara matvanor som kan ha betydelse för barns hälsa på kort och lång sikt.

Faktabladet, från Utblick folkhälsa, riktar sig till dig som beslutar om åtgärder i skolan och fritidsverksamhet.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Utblick folkhälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 19062