Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

I den här publikationen sammanfattar vi resultat från en kartläggande litteraturöversikt som redogör för forskningen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Den inkluderar resultat från drygt 300 studier från hela världen, där många olika aspekter har studerats, allt från olika sätt att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande på samhällsnivå till vård och behandling av personer med olika sjukdomar.

Resultaten tyder på att musik, bildkonst, teater eller dans kan förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan samt främja social inkludering och samhörighet.

Relaterad läsning

Kunskap och fakta kring risk- och skyddsfaktorer för hälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24010