Kunskaper och åsikter om antibiotikaförskrivning i slutenvården – Intervjuer med förskrivare och beslutsfattare vid svenska universitetssjukhus

Lyssna

Vilka överväganden görs när antibiotika förskrivs inom den svenska slutenvården? Hur ser läkarna på sin egen kunskap om antibiotika och resistens? Vilka stöd och hinder upplever läkarna i sin förskrivning av antibiotika? Vad kan göras för att optimera antibiotikaanvändningen och minska onödig förskrivning? Denna studie tar avstamp i och utgör ett försök att besvara dessa frågor. Resultaten baseras på ett fyrtiotal intervjuer med representanter för samtliga sju universitetssjukhus i Sverige. Bland de intervjuade finns förskrivande läkare och beslutsfattare i form av chefsläkare, representanter för läkemedelskommittéerna samt representanter för Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin.

Rapporten vänder sig främst till Stramaarbetets intressenter, både inom och utom landstingen.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 50
Artikelnummer: 15006