Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet

Lyssna

Denna rapport sammanfattar i korthet aktuell och vetenskapligt grundad kunskap om cannabis ur ett folkhälsoperspektiv. Rapporten riktar sig till dig som behöver baskunskaper om cannabis, till exempel för ANDT-förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Kunskapen i rapporten har sammanställts från publikationer och data från Folkhälsomyndigheten, EU, FN samt från de organisationer och nationella myndigheter som på olika sätt bidrar till vårt arbete.

I rapporten finns också länkar till mer omfattande rapporter, statistikverktyg och webbsidor som ger fördjupad kunskap om de olika delarna i rapporten.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 19072