Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet – Kunskapsstöd för ett hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete

Lyssna

Faktabladet är en sammanfattning av rapporten Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa som i sin tur är en uppdatering av en rapport från 2020. Faktabladet sammanfattar i korthet aktuell kunskap om cannabis ur ett folkhälsoperspektiv.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23265-1