Laboratoriediagnostik av borreliainfektion – En översyn av europeiska rekommendationer och aktuell metodik

Lyssna

Rapporten innehåller den bästa tillgängliga kunskapen om diagnostik vid misstänkt borreliainfektion för sjukvården. Rapporten är ett samarbete mellan SBU och SMI på uppdrag av Socialstyrelsen. SBU har bidragit med en systematisk kunskapssammanställning av olika behandlingar och SMI har sammanställt den kunskap som finns om diagnostiska metoder.

Författare: Smittskyddsinstitutet
Publicerad:
Antal sidor: 68
Artikelnummer: 2013-101-28