Lägesrapport 2023 – myndighetsgemensam promemoria – Följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020–2023

Lyssna

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023. I denna myndighetsgemensamma promemoria sammanfattas vårt arbete och våra slutsatser 2023.

Promemoria är en del i den fjärde lägesrapporten inom uppdraget och är i första hand riktad till vår uppdragsgivare, Socialdepartementet. Rapporten kan också vara intressant för dig som arbetar med psykisk hälsa i en kommun eller region, eller inom civilsamhället.

Utöver denna gemensamma promemoria presenterar respektive myndighet varsin lägesrapport med analyser, resultat och slutsatser utifrån sina huvudsakliga ansvarsområden.

Relaterad läsning

Följa, utvärdera och stödja insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 24
Artikelnummer: 23207