Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2023

Lyssna

Rapporten sammanfattar läget vad gäller de nationella vaccinationsprogrammen och beskriver Folkhälsomyndighetens pågående och möjliga kommande utredningar om nya eller ändrade vaccinationsprogram. Rapporten redogör också översiktligt för utvecklingen av relevanta vacciner, och beskriver ett urval aktuella ämnen inom vaccinationsområdet.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen som är uppdragsgivare, men den kan även vara av intresse för andra aktörer inom vaccinationsområdet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 44
Artikelnummer: 23021