Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

Lyssna

I denna temarapport presenterar vi utvecklingen av länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna utifrån ett antal frågeställningar som är kopplade till den nationella ANDT-strategin och målet om en effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn för verksamhetsåren 2011–2014.

Genom att följa upp den regionala tillsynen på alkohol- och tobaksområdet kan vi bidra till länsstyrelsernas egen uppföljning, och rapporten kan vara ett underlag till beslutfattare i det fortsatta nationella och regionala arbetet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 15050