Livsmedelsförsäljningsstatistik behöver göras mer tillgänglig

Lyssna

Försäljningsstatistik visar att det finns regionala skillnader i livsmedelsförsäljningen för flera livsmedelsgrupper. Vissa regioner hade en högre försäljning än förväntat, särskilt när det gäller kött- och charkprodukter. Det antyder att olika regioner står inför olika utmaningar när det gäller att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Folkhälsomyndigheten har undersökt möjligheterna att använda regional försäljningsstatistik för att följa livsmedelskonsumtionen och dess påverkande faktorer som utbud och pris. För att möjliggöra enklare och snabbare mätningar av förändringar i livsmedelskonsumtionens krävs mer transparent och tillgänglig statistik på olika samhällsnivåer. Detta är avgörande för att beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå ska kunna fatta välgrundade beslut om åtgärder kopplat till en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Denna undersökning är en del av ett regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket för att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden som kommer att vägleda arbetet mot en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23246