Matmiljöns betydelse för vår hälsa

Lyssna

Vår matmiljö, alltså den sociala och fysiska miljö som vi lever i, påverkar både hur vi förhåller oss till och konsumerar mat. Syftet med faktabladet är att höja medvetenheten om matmiljöns betydelse för vår matrelaterade hälsa. Faktabladet beskriver olika faktorer i matmiljön och deras betydelse för matkonsumtion och hälsa.

Kunskapsläget om matmiljön, dess definitioner, begrepp och mätmetoder utvecklas kontinuerligt. Det är angeläget att få mer kunskap om hur matmiljön ser ut i Sverige för att till exempel bromsa utvecklingen av övervikt och fetma.

Relaterad läsning

Mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 5
Artikelnummer: 21030