Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja – Guide för regionalt och lokalt arbete baserad på WHO Europas Tailoring Immunization Programmes (TIP), pilotversion

Lyssna

Guiden ger stöd i arbetet att få förståelse för vilka faktorer som påverkar vaccinationstäckning och vaccinationsacceptans. Den ger även stöd i att lättare utveckla och genomföra både anpassade och breda insatser för att öka och behålla vaccinationstäckningen och acceptansen.

Relaterad information

Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 22181