Metoder för att förebygga spelproblem – en systematisk litteraturöversikt

Lyssna

Spelproblem är ett folkhälsoproblem som drabbar både individer och samhället. Forskningen har kommit en bit när det handlar om omfattning och samband mellan spelproblem och olika risk- och skyddsfaktorer, men inte lika långt när det gäller effekten av olika förebyggande metoder.

Denna systematiska litteraturöversikt är en sammanställning av vetenskapligt publicerade studier som rör metoder för att förebygga spelproblem, med metaanalyser av de områden där detta var möjligt.

Syftet har även varit att identifiera kunskapsluckor. Denna översikt kan ge ett stöd för beslutsfattare, men rapporten ska främst fungera som ett underlag för dem som ska ta fram nya förebyggande metoder eller studera existerande metoder.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 138
Artikelnummer: 15160