Motiverande samtal (MI-sticka) – Levnadsvanor och hälsa

Lyssna

Kort guide till motiverande samtal (MI) som tar upp exempel på frågor och guidar personalen genom samtalet. Vänder sig till personal inom vården som använder motiverande samtal, MI, för att hjälpa patienter förändra sina levnadsvanor.

Guiden uppdaterades i maj 2022.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 22125