Övervikt och fetma är vanligt och ökar med ålder hos 6–9 åringar – Sammanfattning av resultat från WHO-COSI 2018/2019

Lyssna

Övervikt och fetma bland 6–9 åringar blir allt mer vanligt. Dessutom ökar övervikt och fetma med åldern och det finns stora geografiska skillnader.

Övervikt och fetma är vanligt bland 6–9-åringar i Sverige. Det visar en kartläggning av barns längd och vikt som gjordes läsåret 2018/2019. Resultaten visar också att övervikt och fetma blir vanligare med åldern och över tid. Den rikstäckande kartläggningen visar att mer än vart femte barn (21 procent) i den undersökta gruppen har övervikt eller fetma: 15 procent har övervikt och 6 procent fetma. Dessutom har andelen 6–9-åringar med övervikt eller fetma ökat med cirka 3 procentenheter sedan läsåret 2015/2016.

Engelsk version av denna publikation

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20100