Övervikt och fetma bland skolbarn 11–15 år fortsätter öka

Lyssna

Andelen skolbarn med övervikt eller fetma har mer än dubblerats under de senaste 30 åren. Det visar data från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor bland 11–15-åringar.

Engelsk version av denna publikation

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20020