P4-laboratoriet – en viktig resurs för Sveriges krisberedskap

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har ständig beredskap för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser för smittämnen som är farliga för samhället. Vid myndigheten finns Nordens enda säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4 (P4) som dygnet runt, alla dagar i veckan, kan ta emot prov från landets vårdenheter för analys.

Denna folder presenterar P4-laboratoriets verksamhet.

Relaterad läsning

The BSL-4 Laboratory – An important part of the Nordic Public Health Emergency Preparedness

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 15053