Undersökningar om förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 efter genomgången covid-19 eller vaccination mot covid-19 pågår. Undersökningarna genomförs sedan början av pandemin och resultaten redovisas efterhand. Denna delrapport avser undersökning av överblivna blodprover från öppenvården.

Delrapporten omfattar undersökningar genomförda vecka 17-24, vecka 42-43 och vecka 48-49 2020, samt vecka 9-10, vecka 21-22, vecka 38-39 och vecka 47-48 2021 samt vecka 9-11 2022. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Läs mer