Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården

Lyssna

Uppdaterad 2022-12-20 med data för prover insamlade vecka 34-36, 2022

Undersökningar om förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 efter genomgången covid-19 eller vaccination mot covid-19 pågår. Undersökningarna genomförs sedan början av pandemin och resultaten redovisas efterhand. Denna delrapport avser undersökning av överblivna blodprover från öppenvården.

Delrapporten omfattar undersökningar genomförda vecka 17-24, vecka 42-43 och vecka 48-49 2020, vecka 9-10, vecka 21-22, vecka 38-39 och vecka 47-48 2021 samt vecka 9-11 och vecka 34-36 2022. En sammanfattande slutrapport över alla delundersökningar kommer att sammanställas.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 13
Artikelnummer: 22317