Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas

Lyssna

Psykisk ohälsa, t.ex. besvär av ångest, depression och stress, är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studentmottagning. Högskolor och universitet är därmed en viktig arena för att nå unga vuxna med insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Publikationen vänder sig i första hand till dig som är beslutsfattare på universitet eller högskola och har ansvar för studenters utbildning och arbetsmiljö.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: