Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa

Lyssna

Rapporten innehåller svenska transpersoners beskrivningar och utsagor kring möjligheter och hinder för sexuell hälsa, samt berör sexuellt risktagande och möten med personal inom hälso- och sjukvården.

Rapporten riktar sig främst till personer som möter transpersoner i sin yrkesroll.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 64
Artikelnummer: 16045