Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp

Lyssna

Difteri och stelkramp är idag ovanliga sjukdomar, huvudsakligen beroende på framgångsrik vaccination av barn i stora delar av världen. För att uppnå ett fullgott skydd även hos den vuxna befolkningen har dessa rekommendationer för profylax utarbetats.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 11
Artikelnummer: 2009-130-5