Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies

Lyssna

Rekommendationerna är tänkta som stöd till hälso- och sjukvårdspersonal när de handlägger personer som har utsatts för misstänkt eller konstaterad rabiessmitta, eller som löper risk att utsättas för smitta.

Denna publikation ersätter de tidigare rekommendationerna om förebyggande av rabies, som publicerades av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 2014. De viktigaste ändringarna jämfört med de förra rekommendationerna gäller antalet doser av vaccin vid pre- och postexpositionsprofylax.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 24023