Risk för covid-19 bland Friskis och Svettis medlemmar i Stockholm, Sverige 2020

Lyssna

Rapporten redovisar en studie som jämfört risken att diagnosticeras med covid-19 mellan aktiva och inaktiva medlemmar hos idrottsföreningen Friskis och Svettis Stockholm (F&S) under 2020. Resultaten tyder på att det i ett sammanhang där smittskyddsåtgärder vidtagits, inte finns något tecken på att de som tränar på träningsanläggning har en annan risk att få covid-19 än de som inte gör det.

Studien fann ingen skillnad i risken att diagnosticeras med covid-19 mellan de medlemmar som har tränat på F&S under veckan innan insjuknande och de som inte har gjort det. Det fanns inte heller någon skillnad beroende på; träningsform, frekvens, tidsperiod genom pandemin, utbildningsnivå eller födelseland.

Studien har genomförts för att öka förståelsen för risken av att träna vid en träningsanläggning. Folkhälsomyndigheten har samarbetad med Friskis & Svettis Stockholm for att rekrytera deltagare och använda registerdata.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 20
Artikelnummer: 21217