Risk för intensivvård med covid-19 i olika typer av områden

Lyssna

Risken för intensivvård med covid-19 har varit högst i områden med hög befolkningstäthet, hög andel som lever i relativ fattigdom och hög andel utrikesfödda. Det visar en analys som Folkhälsomyndigheten och Stockholms universitet har gjort.

I denna analys undersöker vi hur individers risk för intensivvård med covid-19 samvarierar med typen av område de bor i.

Här finns rapporten som e-publikation och bilaga med metodbeskrivning och tabeller i pdf-format.

Bilaga till rapporten Risk för intensivvård med covid-19 i olika typer av områden (PDF, 317 kB) [220713: Bilagan uppdaterad med ytterligare tabell]

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22144