Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande – Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Lyssna

Rapporten "Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande" presenterar resultaten från den första datainsamlingen i fördjupningsdelen av Swelogs (Swedish longitudinal gambling study). Fördjupningsstudien undersöker framförallt risk-, skydds- och återhämtningsfaktorer för problemspelande. Studien beskriver också relationen mellan problemspelande och en mängd olika faktorer som har att göra med individen; demografi, socioekonomi och spelets sammanhang samt motivationen för att spela.

Målgrupper för rapporten är beslutsfattare, sakkunniga och forskare. Vi hoppas att rapporten också blir intressant för folkhälsoaktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Författare: Statens folkhälsoinstitut
Publicerad:
Antal sidor: 164
Artikelnummer: FHI131201