Risk- och skyddsfaktorer för skador av alkohol hos barn och unga

Lyssna

Faktabladet sammanfattar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt av nordisk forskning om risk- och skyddsfaktorer för barns och ungas alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador. Översikten visar att många olika faktorer kan påverka att barn och unga börjar använda alkohol eller får alkoholrelaterade skador. Det rör sig om alltifrån individuella faktorer till livsvillkor och levnadsvanor. Kunskapen är en viktig grund för att kartlägga och analysera den lokala situationen, följa utvecklingen över tid, prioritera bland grupper och insatser och också för att utvärdera effekterna av de insatser som genomförs.

Målgrupper för publikationen är personer som arbetar hälsofrämjande eller förebyggande inom kommuner, länsstyrelser och på nationell nivå.

Relaterad läsning

Risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn, samt skador av alkohol hos unga vuxna

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21299