Riskfaktorer och förebyggande insatser för suicidförsök och suicid bland äldre

Lyssna

Depression och behandling med psykofarmaka är några av de starkaste riskfaktorerna för suicidförsök bland äldre, medan manligt kön och psykisk eller svår somatisk sjukdom är de starkaste riskfaktorerna för suicid. I det suicidpreventiva arbetet för äldre är det bl.a. effektivt med screening och behandling av psykisk ohälsa, framför allt depression, samt utbildning om psykisk ohälsa och suicid för äldre och deras närstående. Det visar två nyligen publicerade systematiska översikter om suicidalitet bland äldre som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i ett faktablad.

Det här faktabladet riktar sig till främst till professionen inom hälso- och sjukvården, vårdgivare, omsorgspersonal och forskare som arbetar med frågor om äldres hälsa.

Relaterad läsning

Att förebygga suicid

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23060