Säkra biorisker – Ett verktyg för hantering av biorisker vid laboratorier

Lyssna

Säkra biorisker beskriver ett webbaserat självskattningsverktyg av bioriskhantering som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Syftet är att underlätta för verksamheter som hanterar biologiska material och smittämnen så att de kan tillämpa CWA 15793, en internationell överenskommelse som beskriver ett ledningssystem för identifiering och hantering av biorisker vid laboratorier.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8
Artikelnummer: 2014-09-01