Salmonella – ett nationellt strategidokument

Lyssna

Strategin identifierar och beskriver åtgärder som bör prioriteras för att minska antalet fall av salmonella i Sverige. Den beskriver mål, principer och synsätt för den svenska salmonellakontrollen samt angelägna åtgärder. Dokumentet kan även användas av näringen som en kunskapssammanställning i samband med insatser mot salmonellainfektion.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 54
Artikelnummer: 2013-6-28