Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 4 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 30 september 2021. Den simulerade utvecklingen utgår från rapporterade fall mellan den 13 oktober 2020 och den 9 juni april 2021. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Resultaten från de tre simulerade scenarierna indikerar låg smittspridning under sommaren 2021. I modellen antas homogena kontakter vilket underskattar risken för små, mer lokala, klusterutbrott. Sådana utbrott kan i verkligheten förekomma i ovaccinerade grupper.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Detaljerad utdata per dag för juli 2021 till och med sep 2021 (Excel, 1,4 MB)

Detaljerad utdata per vecka för juli 2021 till och med sep 2021 (Excel, 349 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 48
Artikelnummer: 21161