Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 5 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till och med den 20 november 2021.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 30 september 2021. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Resultaten från de tre simulerade scenarierna indikerar en ökad smittspridning under hösten 2021. Det finns osäkerheter kring den kommande utvecklingen, både avseende hur mycket mer smittsam deltavarianten är jämfört med den tidigare dominerande alfavarianten och vaccinationseffekten mot deltavarianten. I scenarierna underskattas risken för lokala klusterutbrott som kan förväntas inträffa under hösten, främst i ovaccinerade grupper av befolkningen.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per vecka augusti - november 2021 (Excel, 329 kB)

Detaljerad utdata per dag augusti - november 2021 (Excel, 1,5 MB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 49
Artikelnummer: 21182