Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 7 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till och med den 20 mars 2022.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 20 mars 2022. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Alla de tre framtagna scenarierna pekar på en ökande smittspridning under vintern 2021/2022, men i olika omfattning. Orsakerna till att smittspridningen förväntas öka är den höga smittsamheten hos omikronvarianten, den eventuellt lägre vaccinationseffekten mot omikronvarianten efter två doser, den säsongsvariation som pandemin har och att det fortfarande finns grupper av ovaccinerade personer i befolkningen.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag för december 2021 till och med mars 2022 (Excel, 1,5 MB)

Detaljerad utdata per vecka för december 2021 till och med mars 2022 (Excel, 316 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 65
Artikelnummer: 21277