Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 11 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 november 2022.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 20 september 2022. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Resultat från scenarierna visar på en ökning av smittspridningen från slutet av augusti, med en topp i slutet av september. Ökningen är större i scenario 1 än i scenario 0.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag från augusti 2022 till och med november 2022 (Excel, 1,2 MB)

Detaljerad utdata per vecka från augusti 2022 till och med november 2022 (Excel, 243 kB)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 22206