I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 januari 2023.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 20 januari 2023. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Resultat från scenarierna 1 och 2 visar en ökning av smittspridningen, med en topp kring årsskiftet. Scenario 0 visar en avtagande spridning.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag från oktober 2022 till och med januari 2023 (Excel, 1,4 MB)

Detaljerad utdata per vecka från oktober 2022 till och med januari 2023 (Excel, 309 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)