Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 13 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 mars 2023.

Rapporten är den sista delrapporteringen av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 20 mars 2023. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Resultat från bägge scenarierna visar en ökning av smittspridningen, med en topp i början till mitten av januari.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag från december 2022 till och med mars 2023 (Excel, 924 kB)

Detaljerad utdata per vecka från december 2022 till och med mars 2023 (Excel, 209 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 22301