Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 6 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till och med den 20 januari 2022.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 20 januari 2022. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Alla de tre framtagna scenarierna pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern, men i olika omfattning. Orsakerna till att smittspridningen förväntas fortsätta är den höga smittsamheten hos covid-19, den säsongsvariation som pandemin har och att det fortfarande finns grupper av ovaccinerade personer i befolkningen.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag för oktober 2021 till och med januari 2022 (Excel, 1,5 MB)

Detaljerad utdata per vecka för oktober 2021 till och med januari 2022 (Excel, 331 kB)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 50
Artikelnummer: 21236