Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 8 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 maj 2022.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 20 maj 2022. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

I scenario 0 antar vi att omikron fortsätter att cirkulera. I scenario 1 antar att en ny variant av viruset introduceras den 20 mars och att skydd mot den nya varianten, efter infektion med omikron, bara består i tre månader. Resultat från scenario 0 visar att smittspridningen avtar och ligger på mycket låga nivåer efter februari 2022, medan resultaten från scenario 1 visar en ökad smittspridning under våren 2022 med en topp i mitten av maj.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag för december 2021 till och med maj 2022 (Excel, 1,8 MB)

Detaljerad utdata per vecka för december 2021 till och med maj 2022 (Excel, 1,8 MB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 20
Artikelnummer: 22035