Scenario för fortsatt spridning – delrapport 9 - Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

Rapporten presenterar scenarier för spridningen av covid-19 fram till 20 juli 2022.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 20 juli 2022. I rapporten återfinns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Resultat från scenariot visar att smittspridningen ökar något under våren med en topp i mitten av maj, men som sedan avtar och ligger på låga nivåer under resten av den simulerade perioden.

Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. Syftet är att utgöra stöd för planering.

Bilagor

Detaljerad utdata per dag för 2022-01-01 till och med 2022-07-20 (Excel, 1,1 MB)

Detaljerad utdata per vecka för 2022-01-01 till och med 2022-07-20 (Excel, 193 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 20
Artikelnummer: 22109