Screening för antibiotikaresistenta bakterier – Rapport från en arbetsgrupp med representanter från smittskydd och vårdhygien 2016-2017

Lyssna

I detta dokument föreslås en modell för hur screeningriktlinjer bör utarbetas. Förslag på screeningrutiner för de antibiotikaresistenta bakterier som omfattas av smittskyddslagen ges också (Enterobacteriaceae som bildar ESBL eller ESBL-CARBA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus, pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin och vankomycinresistenta enterokocker).

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från smittskydd och vårdhygien 2016-2017.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 02307-2017