Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa – En enkätstudie om hur personer kommunicerar i sexuella situationer och vilka konsekvenser detta kan få

Lyssna

Rapporten beskriver resultaten från en undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört via Novus Sverigepanel där ca 12 000 personer fått svara på frågor om sexuell kommunikation, samtycke och hälsa. Resultaten beskriver hur människor upplever sin förmåga att kommunicera i sexuella situationer, och på vilket sätt man visar att man vill ha sex samt tolkar andra. Vidare beskrivs hur kommunikationsförmågan upplevs påverka hur man mår samt om man gått med på sex fast man inte ville.

För ytterligare fördjupning kan du även ta del av den rapport som beskriver resultaten från befolkningsundersökningen SRHR2017, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: