Sexuellt riskbeteende i samband med utlandsresor

Lyssna

Allt fler svenskar reser utomlands − inte sällan till destinationer där förekomsten av hiv och andra STI (sexuellt överförda infektioner) är högre än i Sverige. Med det följer en potentiellt ökad risk för överföring av hiv och STI vid sexuella kontakter utomlands. Heterogeniteten bland utlandsresenärer är omfattande eftersom olika grupper och individer har mycket varierade syften med sina resor. Det saknas således en enhetlig modell för prevention riktad till utlandsresenärer som målgrupp.

Denna litteraturöversikt syftade till att sammanställa kunskap om risk- och skyddsfaktorer i relation till hiv/STI i samband med utlandsresor, samt kunskap om hiv/STI-förebyggande interventioner för utlandsresenärer. Sådan kunskap kan bidra till en diskussion om behov av framtida forskning, målgruppens karaktär och hur preventiva insatser bör formuleras i relation till personer som utsätter sig för sexuella risker under utlandsresor.

Bilaga 6a, 6b, 7a och 7b kan laddas ner här (PDF, 353 kB)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 59
Artikelnummer: 18011