Självrapporterad och objektiv längd och vikt bland barn och unga – mätmetoder för längd och vikt

Lyssna

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn och unga varierar beroende på vilken mätmetod som används. Självrapporterad längd och vikt kan leda till att förekomsten underskattas, särskilt hos flickor. Samtidigt är självrapportering användbart för att studera utvecklingen över tid särskilt om objektiv mätning inte är möjlig.

Felklassificering av självrapporterad längd och vikt hos barn och unga är bland annat relaterad till kön, ålder, faktisk viktstatus, tillväxtkurvor och datainsamlingsmetod.

Faktabladet jämför självrapporterad och objektiv längd och vikt bland barn och unga från den internationella litteraturen och svenska undersökningar.

Relaterad läsning

Statistik om övervikt och fetma hos barn 0-5 år

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 20174