Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet

Lyssna

I arbetslivet har åtgärder för att minska ohälsa traditionellt fokuserat på att minska akuta risker och hälsofarliga belastningar. I takt med att allt fler arbeten innebär mycket sittande, har behovet ökat att även rikta insatser mot arbeten med långvarigt stillasittande. Oavsett om arbetet innebär mycket stående, stillasittande eller om det är fysiskt ansträngande så är rörelsevariation en viktig lösning.

Den här publikationen har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket för att ge arbetsgivare stöd i att tillsammans med medarbetarna skapa rörelse och rätt belastning i arbetslivet. Grunden är det systematiska arbets­miljöarbetet, där undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön, genomförande av åtgärder och kontroll av åtgärderna är de centrala aktiviteterna.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 23043