Skillnader i positiv psykisk hälsa bland olika grupper

Lyssna

I rapporten presenteras resultat från en litteraturöversikt om skillnader i positiv psykisk hälsa. Resultaten tyder framför allt på skillnader i positiv psykisk hälsa mellan socioekonomiska grupper. Rapporten vänder sig till forskare och andra med intresse av fördjupande läsning om positiv psykisk hälsa och dess fördelning i befolkningen.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 18088