Skillnader i positiv psykisk hälsa bland skolungdomar – Analys utifrån Liv och hälsa ung undersökningsåren 2014 och 2017

Lyssna

I rapporten presenteras resultat från en studie om skillnader i positiv psykisk hälsa bland barn och unga i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Rapporten vänder sig till forskare och andra med intresse av fördjupande läsning om positiv psykisk hälsa och dess fördelning bland barn och unga.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 49
Artikelnummer: 18087