Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

Lyssna

Skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga visar en systematisk sammanställning av litteraturöversikter av Kathryn Bennet och hennes medarbetare. Författarna finner däremot att kunskapsläget om effekter av suicidbaserad prevention på antalet suicid och på olika sekundära utfall, som kunskap om suicid och nedstämdhet, är oklart.

Detta blad riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med suicidprevention inom såväl kommun och landsting som myndigheter och ideella organisationer.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 16112