Skolbaserade insatser kan förebygga rökdebut

Lyssna

Insatser i skolan kan förebygga rökdebut. Det visar sig när effekten mäts vid långvarig uppföljning, det vill säga ett år eller längre efter att insatsen inleddes. Detta är resultatet i en kartläggning av systematiska litteraturöversikter av Ames och kollegor på norska Folkehelseinstituttet.

Utblicken är vår sammanfattning av den norska rapporten, och visar på den kunskap som finns om skolbaserade metoder inom det tobakspreventiva arbetet.

Faktabladet, från Utblick folkhälsa, riktar sig till dem som arbetar med tobaksprevention inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Utblick folkhälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 19058