Insatser i skolan kan förebygga rökdebut. Det visar sig när effekten mäts vid långvarig uppföljning, dvs. ett år eller längre efter att insatsen inleddes. Detta är resultatet i en kartläggning av systematiska litteraturöversikter av Ames och kollegor på norska Folkehelseinstituttet.

Utblicken är vår sammanfattning av den norska rapporten, och visar på den kunskap som finns om skolbaserade metoder inom det tobakspreventiva arbetet.

Utblicken riktar sig till dem som arbetar med tobaksprevention inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer.

Ingår i serien Utblick folkhälsa.