Smaksatta e-cigaretter tilltalar unga

Lyssna

Många ungdomar i Sverige och internationellt har provat e-cigaretter. I en undersökning bland elever i svenska skolor 2019 uppgav 33 procent av eleverna i årskurs 9 och 37 procent i gymnasiets år 2 att de någon gång använt e-cigaretter (CAN, 2019). Därför behövs mer kunskap om vad som påverkar ungas bruk. Smaken på e-cigaretter kan påverka om ungdomar använder dem och deras attityd till att använda e-cigaretter.

Faktabladet, från Utblick folkhälsa, riktar sig till tobakspreventiva verksamheter och professioner inom kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter och ideella organisationer.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Utblick folkhälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20162