Smaksatta e-cigaretter tilltalar unga

Lyssna

Många ungdomar i Sverige och internationellt har provat e-cigaretter. I en undersökning bland elever i svenska skolor 2019 uppgav 33 procent av eleverna i årskurs 9 och 37 procent i gymnasiets år 2 att de någon gång använt e-cigaretter (CAN, 2019). Därför behövs mer kunskap om vad som påverkar ungas bruk.

Smaken på e-cigaretter kan påverka om ungdomar använder dem och deras attityd till att använda e-cigaretter. Det visar en systematisk litteraturöversikt från 2019. Utblicken som sammanfattar litteraturöversikten riktar sig till tobakspreventiva verksamheter och professioner inom kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter och ideella organisationer.

Ingår i serien Utblick folkhälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20162