Smittspårning och undanröjande av objektburen smitta – Vägledning enligt miljöbalken

Lyssna

Den här vägledningen vänder sig främst till kommunerna, och ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta. Vägledningen tydliggör kommunens ansvar enligt miljöbalkens 9 kapitel 14–15 §§. Den beskriver vad som är viktigt att tänka på under en smittspårning och vikten av samverkan mellan olika aktörer för en effektiv beredskap och hantering vid objektburen smitta.

Bilaga 3. Intervjufrågor vid misstänkt legionellasmitta, uppdaterad 2023-11-03.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 21021